Specialisaties

Thuiszorgtherapie

In het huidige zorglandschap wordt steeds meer ingezet op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De thuiszorg speelt daarin een cruciale rol. Met thuiszorgtherapie krijgt deze rol een nog betere invulling. Cliënten zijn sneller (weer) zelfredzaam en de taak van de mantelzorger en de thuiszorgmedewerker wordt verlicht. Het doel van thuiszorgtherapie is het vergroten én behouden van de zelfredzaamheid van cliënten, zodat deze zo lang mogelijk, veilig en gelukkig in de eigen vertrouwde woonomgeving kunnen wonen. Thuiszorgtherapie Hoofddorp heeft een multidisciplinair team opgericht. Hierin zijn werkzaam de wijkverpleegkundigen, wijkziekenverzorgenden, ergotherapie, dietiste, fysiotherapie en logopedie. Samenwerken vanuit één team bij de cliënten thuis.
www.thuiszorgtherapie.com

Chronische pijn

 

Mensendieck praktijk Toolenburg is aangesloten bij het netwerk chronsiche pijn Haarlemmermeer. Het Netwerk Chronische Pijn introduceert een vernieuwende behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan. En weer grip krijgt op uw eigen leven.

Voor meer informatie:

Netwerk Chronische Pijn  en Netwerk Chronische Pijn Haarlemmermeer

Scoliose

Deze aandoening, een vervorming van de wervelkolom, kent verschillende vormen en diverse symptomen. Een scoliose is niet te genezen, maar wel te behandelen. De behandeling is gericht op de bewegelijkheid van de wervelkolom (driedimensionaal) en de ribbenkast en op het versterken of ontspannen van de spieren. Daarmee wordt de asymmetrie verminderd en werkt de patiënt aan een zo optimaal mogelijke houding om de toename van de scoliose te beperken. Op volwassen leeftijd kan pijn ontstaan in rug, nek en schouders, die met de behandeling zoveel mogelijk wordt verlicht.

Voor meer informatie: www.scoliose.nl

Maak afspraak

Maak gebruik van een specialist