Specialisaties

Oefentherapie thuis (ouderen/chronisch zieken)

In het huidige zorglandschap wordt steeds meer ingezet op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Oefentherapie thuis speelt daarin een cruciale rol. Heeft u lichamelijke klachten of loopt u tegen problemen aan in het dagelijks leven? Kunt u niet meer naar de praktijk komen?

Oefentherapie thuis heeft als doel het vergroten én behouden van de zelfredzaamheid van cliënten, zodat deze zo lang mogelijk, veilig en gelukkig in de eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. Met thuis oefentherapie zijn cliënten sneller (weer) zelfredzaam en de taak van de mantelzorger en de thuiszorgmedewerker wordt verlicht.  Oefentherapie Mensendieck Hoofddorp heeft een multidisciplinair team opgericht. Hierin zijn werkzaam de wijkverpleegkundigen, wijkziekenverzorgenden, ergotherapie, dietiste, fysiotherapie en logopedie. Samenwerken vanuit één team bij de cliënten thuis.

www.geintegreerdewijkzorg.nl

 

Chronische pijn

 

Mensendieck praktijk Toolenburg is aangesloten bij het netwerk chronsiche pijn Haarlemmermeer. Het Netwerk Chronische Pijn introduceert een vernieuwende behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. In de behandeling kijken we wat chronische pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen en op welke manier u hiermee anders kunt omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u zelf invloed leert uitoefenen op de pijn, beter kunt functioneren en een betere kwaliteit van leven ervaart. Hierbij maken we ook gebruik van een E-health programma ter ondersteuning.

Voor meer informatie:

Netwerk Chronische Pijn  en Netwerk Chronische Pijn Haarlemmermeer

Slaapoefentherapie (ook kinderslaapoefentherapie)

Heeft u moeite met inslapen? Wordt u regelmatig wakker en lukt het moeizaam om weer in slaap te vallen? Of bent u telkens vroeg wakker met het gevoel niet uitgerust te zijn, met als gevolg slaperigheid en een vermoeid gevoel overdag?

Met slaapoefentherapie bent u gemiddeld met 8 behandelingen van uw slaapproblemen af!

 

Lees meer over Slaapoefentherapie

 

Scoliose

Deze aandoening, een vervorming van de wervelkolom, kent verschillende vormen en diverse symptomen. Een scoliose is niet te genezen, maar wel te behandelen. De behandeling is gericht op de bewegelijkheid van de wervelkolom (driedimensionaal) en de ribbenkast en op het versterken of ontspannen van de spieren. Daarmee wordt de asymmetrie verminderd en werkt de patiënt aan een zo optimaal mogelijke houding om de toename van de scoliose te beperken. Op volwassen leeftijd kan pijn ontstaan in rug, nek en schouders, die met de behandeling zoveel mogelijk wordt verlicht.

Voor meer informatie: www.scoliose.nl

 

Maak afspraak

Maak gebruik van een specialist