Wat is Mensendieck therapie?

Oefentherapie Mensendieck

De oefentherapeut Mensendieck begeleidt u en traint u en maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Wanneer u pijn heeft in b.v. de rug, schouder, nek of knieën dan zult u als gevolg hiervan uw dagelijkse handelingen op een andere manier uitvoeren. Dit gebeurt deels bewust maar grotendeels onbewust. Vaak heeft dit tot gevolg dat andere delen van uw lichaam teveel belast worden. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat geen of onvoldoende herstel kan optreden. Samen met de oefentherapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten. U wordt zich bewust van nadelige (werk)gewoontes en leert deze te doorbreken. Ook geeft de oefentherapeut u inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen.

Persoonlijke begeleiding

De oefentherapeut stemt de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en houding- en bewegingsadviezen krijgt die geïntegreerd kunnen worden in uw dagelijkse activiteiten op het werk, thuis en tijdens sporten. Zo leert u hoe u zelf met uw klachten kunt omgaan, hoe u uw klachten kunt opheffen en hoe u kunt voorkomen dat ze terugkeren.